Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
92 130 ngày (26.00%) 148 lần ( 1.23%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
38 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.20%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
10 126 ngày (25.20%) 142 lần ( 1.18%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
18 125 ngày (25.00%) 144 lần ( 1.20%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
64 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.16%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
34 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.16%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
40 124 ngày (24.80%) 146 lần ( 1.21%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
70 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.17%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
13 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.18%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
54 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.15%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
91 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.16%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
46 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.14%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
01 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 1.11%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
95 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.13%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
26 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.13%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
43 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
60 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.12%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
74 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.10%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
96 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 1.06%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
48 116 ngày (23.20%) 141 lần ( 1.17%) 1.22 lần/ngày (121.55%)
41 116 ngày (23.20%) 136 lần ( 1.13%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
31 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
55 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.11%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
65 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
66 115 ngày (23.00%) 126 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
77 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
90 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
79 113 ngày (22.60%) 129 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
53 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
12 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
94 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
04 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
72 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
20 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
42 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
58 111 ngày (22.20%) 121 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
76 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 1.01%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
71 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
67 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
17 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
25 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
16 109 ngày (21.80%) 131 lần ( 1.09%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
68 108 ngày (21.60%) 126 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
97 108 ngày (21.60%) 124 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
99 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
50 107 ngày (21.40%) 124 lần ( 1.03%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
05 107 ngày (21.40%) 122 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
22 107 ngày (21.40%) 113 lần ( 0.94%) 1.06 lần/ngày (105.61%)
36 107 ngày (21.40%) 118 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
08 105 ngày (21.00%) 115 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
29 105 ngày (21.00%) 118 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
57 105 ngày (21.00%) 120 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
33 105 ngày (21.00%) 122 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
39 104 ngày (20.80%) 118 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
19 104 ngày (20.80%) 115 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
32 104 ngày (20.80%) 119 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
85 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
56 103 ngày (20.60%) 117 lần ( 0.97%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
23 102 ngày (20.40%) 114 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
98 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
47 102 ngày (20.40%) 119 lần ( 0.99%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
35 101 ngày (20.20%) 116 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
75 100 ngày (20.00%) 109 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.00%)
07 100 ngày (20.00%) 118 lần ( 0.98%) 1.18 lần/ngày (118.00%)
28 100 ngày (20.00%) 112 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
06 100 ngày (20.00%) 108 lần ( 0.90%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
52 99 ngày (19.80%) 109 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.10%)
37 99 ngày (19.80%) 109 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.10%)
93 99 ngày (19.80%) 114 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
51 99 ngày (19.80%) 107 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (108.08%)
09 99 ngày (19.80%) 111 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
11 98 ngày (19.60%) 113 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
78 98 ngày (19.60%) 114 lần ( 0.95%) 1.16 lần/ngày (116.33%)
88 97 ngày (19.40%) 113 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (116.49%)
62 97 ngày (19.40%) 114 lần ( 0.95%) 1.18 lần/ngày (117.53%)
83 97 ngày (19.40%) 105 lần ( 0.87%) 1.08 lần/ngày (108.25%)
84 96 ngày (19.20%) 109 lần ( 0.91%) 1.14 lần/ngày (113.54%)
15 96 ngày (19.20%) 117 lần ( 0.97%) 1.22 lần/ngày (121.88%)
89 96 ngày (19.20%) 107 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.46%)
61 96 ngày (19.20%) 104 lần ( 0.86%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
44 96 ngày (19.20%) 114 lần ( 0.95%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
02 96 ngày (19.20%) 111 lần ( 0.92%) 1.16 lần/ngày (115.63%)
82 96 ngày (19.20%) 110 lần ( 0.91%) 1.15 lần/ngày (114.58%)
03 95 ngày (19.00%) 103 lần ( 0.86%) 1.08 lần/ngày (108.42%)
30 95 ngày (19.00%) 112 lần ( 0.93%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
63 95 ngày (19.00%) 104 lần ( 0.86%) 1.09 lần/ngày (109.47%)
49 95 ngày (19.00%) 114 lần ( 0.95%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
59 94 ngày (18.80%) 108 lần ( 0.90%) 1.15 lần/ngày (114.89%)
14 94 ngày (18.80%) 106 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.77%)
80 93 ngày (18.60%) 103 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.75%)
69 93 ngày (18.60%) 106 lần ( 0.88%) 1.14 lần/ngày (113.98%)
00 93 ngày (18.60%) 110 lần ( 0.91%) 1.18 lần/ngày (118.28%)
87 92 ngày (18.40%) 107 lần ( 0.89%) 1.16 lần/ngày (116.30%)
21 92 ngày (18.40%) 104 lần ( 0.86%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
24 92 ngày (18.40%) 108 lần ( 0.90%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
73 90 ngày (18.00%) 99 lần ( 0.82%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
27 89 ngày (17.80%) 100 lần ( 0.83%) 1.12 lần/ngày (112.36%)
86 83 ngày (16.60%) 98 lần ( 0.81%) 1.18 lần/ngày (118.07%)
81 83 ngày (16.60%) 91 lần ( 0.76%) 1.10 lần/ngày (109.64%)
45 83 ngày (16.60%) 96 lần ( 0.80%) 1.16 lần/ngày (115.66%)

fashionkreyoL fashionkreyoL kreyoLfashion miriamandsean dizhibang cLerkmedic entreeprivee bbqgriLLingshop exoticcoLLisioncenter securityseLLers chinatrustfhc Lundenterprises cheap-computing vishaLprint queens7hotsauce yumusicamp3 izzyroberts-orr euLer-prepa cuLturazoom atLas-rc LinLithgowmiLLroadbid waterLoowoLvesmidgetaaa taimemode-fashionbLog surfLocaLsbarceLoneta